José Manuel Rubio Pérez: Professor d’EGB als 70 i 80 al Baix Llobregat i en especial a l’Hospitalet de Llobregat i dinamitzador de la Coordinadora de centres d’ensenyament públic des de principis dels anys 70. Representant de l’Assemblea d’Ensenyament Públic de Barcelona en les vagues del 1976, 1978, 1979, 1985, 1988. Professor jubilat de secundària, actualment és membre de C.G.T., de la Xarxa Groga de l’Hospitalet de Llobregat i de l’Associació de Veins de Pubilla Casas

Rosalia Molina (1954): Professora En el moment en el que ens situem, vivia en el barri del Besós; barri amb molta experiència de lluita veïnal, on intentàvem reclamar totes les necessitats del barri, que llavors eren moltes. Vaig participar en les lluites de la guarderia “Cascabel”, que donava acollida a moltes nenes i nens de les famílies treballadores del barri, per passar a pública, primer com a veina i després com a professora de parvulari i, més tard, quan es va construir l’escola pública, com a mestra de primària. Actualment soc delegada sindical de CGT i participo en el moviment feminista

Miquel Casanovas Prat (1943): Mestre d’ensenyament primari a l’Escola Normal de Barcelona, l’any 1972. Vaig realitzar tasques d’educador i dinamitzador sociocultural a l’Escola d’Educació de Persones Adultes Miquel Martí i Pol en el marc del Projecte comunitari del Barri de l’Erm de Manlleu, 1978–2007. Actualment: Secretari de l’Associació de Veins del Barri de l’Erm i de Jameiat Essalam, Manlleu. Soci col·laborador de l’Associació Malians d’Osona Vic/Manlleu. Soci col·laborador de l’ACA Peña Flamenca de Manlleu. Membre dels Colectivos de Acción Solidaria, C.A.S.: Federació d’Associacions Promotores del Desenvolupament Comunitari

Daniel Jover: Va participar directament del 1978 al 1983 en la experiència de la Cooperativa Gregal i ha sistematitzat aquesta experiència com autogestió en el marc d’altres projectes i iniciatives interrelacionades amb els models autogestionaris i d’economía solidaria. Soci-fundador de l’equip “Promocions”, membre del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia, de la Universidad Paulo Freire i de la Xarxa d’Economía Solidària

Javier Morrás Pitillas: Mestre d’EGB i posteriorment d’educació secundària, vaig participar desde 1974 en el moviment d’ensenyants i barris. En concret en el tancament de l’Escola Tramuntana al Carmel (1975) i en la lluita de l’Escola Sóller al barri de Porta en el moviment d’”Escoles en lluita”(1976-1979). Actualment soc professor jubilat i participo en l’Ateneu “La Bóbila” del barri de Porta.